The Human Element

Implicit Career Search

Welkom

KLO-Training
Bas van Beek & Bernadette Meijer 

 

Kernachtige Loopbaan Ont-Wikkeling

– Wanneer stond je voor het laatst drie dagen stil bij hoe uniek je bent?
– Neem je wel eens de tijd om na te denken van welke baan je ’s morgens blij wakker zou worden?

Veel mensen stellen zichzelf deze vragen nooit.

 

Toch zijn het belangrijke vragen omdat de antwoorden hierop iets zeggen over je persoonlijke drijfveren. De antwoorden op deze vragen geven je inzicht in wat je echt belangrijk vindt en wat je echt wilt bijdragen. Tijdens deze training ontdek je jouw persoonlijke drijfveren en ga je op basis hiervan je werkdoelen (her)ontdekken. Vervolgens ga je de stappen uitwerken om deze werkdoelen te realiseren.

We kijken tijdens deze training niet naar wat je kunt, wel naar wie je bent en wat je door je werk/studie wilt.

De drie kernelementen

Kernachtige Loopbaan Ont-wikkeling is opgebouwd rond drie kernelementen waardoor je zelfbewustzijn, zelfvertrouwen en doeltreffendheid vergroot worden.

Bewustwording van hoe zowel bewuste als onbewuste keuzes belonend voor je zijn, geeft inzicht in de manier waarop je in het verleden beslissingen hebt genomen. Dit bewustzijn geeft je meer regie over toekomstige keuzes.

Inzicht in hoe eerlijk en open zijn het contact met anderen beïnvloedt, hierdoor wordt communiceren makkelijker en je zelfvertrouwen vergroot wordt. Dit zorgt er ook voor dat je jezelf en anderen meer accepteert.

Doeltreffendheid wordt bevorderd door
luistervaardigheden en empathie maar vooral door
te luisteren naar je echte zelf, in plaats van naar de
persoon die je denkt te moeten zijn.

Contact

Bas van Beek

Bernadette Meijer